Zo kan onze energiemarkt er in de toekomst uitzien

Vincent november 30, 2016 blockchain, peer 2 peer, De toekomst van energie, energie 0 reacties

Ons energiemodel is hopeloos gedateerd: het teert op fossiele brandstoffen en is inefficiënt. Toch kan het anders en beter. Waarom zou je bijvoorbeeld niet zelf energie opwekken en aan je buurman verkopen wanneer hij ze nodig heeft? Nieuwe technologieën zullen je een handje helpen en de energiemarkt efficiënter maken.

De gecentraliseerde markt in fossiele brandstoffen

Ons energiemodel draait al sinds de industriële revolutie om de verbranding van fossiele brandstoffen. We gebruiken steenkool, olie en gas om onze machines aan te drijven en onze woningen te verwarmen. En we blijven dat doen: in 2014 vertegenwoordigden olie en gas meer dan de helft van het Europese energieverbruik (56 %), terwijl hernieuwbare energie op 16 % bleef hangen.

Daarnaast is onze energiemarkt inefficiënt. De energieproductie hangt in grote mate af van een beperkt aantal spelers en de distributie is sterk gecentraliseerd. De transacties tussen producenten en verbruikers verlopen steeds langs de distributienetbeheerder. Concreet betekent het dat je je meterstanden aan de distributienetbeheerder moet doorgeven opdat de energieproducent of -leverancier zijn factuur kan opstellen.

Het oude energiemodel staat onder druk

Dat energiemodel wordt hoe langer hoe meer in vraag gesteld. Fossiele brandstoffen zijn eindig, waardoor onze energiebevoorrading na verloop van tijd in gedrang komt. Verder staat wetenschappelijk vast dat we door grondstoffen te verbranden het klimaat opwarmen. Om nog maar te zwijgen over andere schadelijke milieueffecten…

Tegelijkertijd slagen we er niet in onze energieproductie en ons verbruik efficiënt op elkaar af te stemmen. Daardoor ziet de overheid zich genoodzaakt uitgebreide afschakelplannen uit te werken. Ten slotte blijven zowel lokale producenten als consumenten afhankelijk van de distributienetbeheerder voor de afrekening van hun energieverbruik.

Naar een peer-to-peer energiemarkt

Peer 2 Peer Energiemarkt In een peer 2 peer markt kopen en verkopen we energie van elkaar

 

Het kan nochtans anders. Iedereen kan op zijn manier zelf een energieleverancier worden. Jij plaatst bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, terwijl een boer een biomassacentrale naast zijn stallen bouwt. Als jij even te veel zonne-energie produceert, zou je ze aan je buren kunnen verkopen, en omgekeerd. Dat noemen we een peer-to-peerenergiemarkt.

Zo’n gedecentraliseerde markt zet volop in op hernieuwbare energie. Die kan namelijk zowel groot- als kleinschalig toegepast worden en heeft een relatief kleine impact op de omgeving. Mensen zullen ook sneller in lokale projecten rond hernieuwbare energie investeren als ze er iets voor terugkrijgen. Dit in tegenstelling tot het huidige beleid dat normen van bovenaf oplegt.

Nieuwe technologieën als katalysator

En stel je nu voor dat die transacties tussen jou en je buren ook nog eens automatisch en efficiënt verlopen. Nieuwe technologieën maken die weg vrij. Door slimme meters te plaatsen, verzamelen je, om te beginnen, een heleboel nuttige data over je verbruik. Die data maken het onder andere mogelijk energie goedkoper aan te kopen en pieken in het verbruik op te vangen. Op basis van jullie verbruikspatronen kan een algoritme de opgewekte energie namelijk efficiënt verdelen over het netwerk in jullie buurt.

Heeft het bedrijf om de hoek overdag meer energie nodig? Dan koopt het wat zonne-energie van jou. Jij kan op je beurt ’s avonds energie bijkopen om het huishouden te doen.

Hoe worden de onderlinge verrekeningen en betalingen dan geregeld? Zij verlopen automatisch via blockchain. Bij die technologie staan gebruikers in verbinding met een netwerk van beveiligde databankjes of ‘blocks’. Elk blokje bevat afzonderlijk de ‘waarheid’ en checkt of de transactie met die waarheid strookt. Als er geen probleem opduikt, zal het ganse systeem automatisch de transactie valideren. Daardoor wordt een derde partij, zoals een distributienetbeheerder, overbodig. In feite keren we dan terug naar de rechtstreekse ruilhandel, maar dan digitaal. Deze technologie is trouwens geen utopie. Bitcoin en verschillende financiële instellingen passen ze al toe.

Technologie democratiseert de energiemarkt

Hoewel de dagen van het oude energiemodel geteld zijn, ontbreekt een vernieuwende toekomstvisie. Toch is er snel nood aan een betere, efficiëntere en toekomstgerichte energiemarkt. Ontluikende technologieën zoals slimme meters en blockchain treden daarbij op als katalysator. Ze bieden consumenten en lokale energieproducenten eindelijk de tools om de energiemarkt van onderen uit te democratiseren.

Een democratische energiemarkt, dat is een divers energielandschap waarin je nu eens producent, dan weer consument bent. In dat landschap vind je zonnepanelen, windmolens, biomassacentrales…, want ieder benut zijn kansen om duurzame energie op te wekken. En dat landschap zal steeds gesofisticeerder worden, omdat we nog beter willen doen.

Enkele interessante links waar je meer kan leren over blockchain en de mogelijkheden in de energiemarkt:

 

Vincent

Vincent

Co-founder June