Innovatie wordt katalysator voor de klant in de energiesector

Vincent december 03, 2016 De toekomst van energie 2 reacties

Hoe gebruik je innovatie om de energiemarkt in het voordeel van de klant te veranderen? Dat was het vertrekpunt voor June. De toepassing zorgt ervoor dat energieverbruikers altijd over de beste prijs beschikken en houdt daarbij zelfs rekening met hun voorkeuren. De ontwikkelaars, Vincent, Jannes en Georges, lichten toe hoe hun klantgerichtheid tot innovatie leidt.

Een oplossing waarmee de klant bespaart, klinkt velen als muziek in de oren. Hoe zijn jullie juist op het idee achter June gekomen?

Georges: “Jannes en ik proberen eigenlijk altijd sectoren te vernieuwen door de juiste innovatie toe te  passen. We willen een katalysator voor noodzakelijke veranderingen zijn. De energiemarkt kan zo’n  katalysator zeker gebruiken.”

Vincent: “Ik werkte vroeger bij een energieleverancier, maar vond dat de energiemarkt veel  klantvriendelijker moest worden. Dat leek me eerlijker en duurzamer. Toevallig ontmoette ik toen Jannes  en Georges, die met hun idee rond slimme meterlezers rondliepen. Het heeft tot een geslaagde  samenwerking geleid.”

Is de energiemarkt nu niet klantvriendelijk? Je kan toch zelf je leverancier kiezen?

Vincent: “Je kan als klant inderdaad prijzen vergelijken en zelf je energieleverancier kiezen. Maar jammer genoeg lokken leveranciers klanten vaak met lage tarieven om daarna de prijzen geleidelijk te verhogen. Als puntje bij paaltje komt, staat de winst op het einde van het jaar centraal, niet de klant. Je moet als klant dus steeds op je hoede zijn en op tijd van energieleverancier wisselen.”

Hoe kan innovatie die situatie verbeteren?

Jannes: “We wilden klanten automatisch laten overschakelen naar het meest voordelige tarief. Want je hebt niet altijd tijd of zin om prijzen te vergelijken. Dus hebben we een algoritme ontwikkeld dat constant de prijzen vergelijkt en een overstap regelt wanneer je kan besparen.”

Georges: “Om dat algoritme echt in te kunnen zetten, hadden we data over het verbruik van de klant nodig. Het probleem is dat de distributienetbeheerders je meterstanden maar 1 keer per jaar noteren. Ze doen weinig met het potentieel van je meters. Daarom hebben we slimme meterlezers ontwikkeld die gedetailleerde verbruikspatronen voor de klant opstellen.”

Zijn die meterlezers moeilijk te plaatsen?

Georges: “Helemaal niet. We proberen alles altijd heel gebruiksvriendelijk te maken. Het zijn simpele toestellen die de klant gemakkelijk zelf plaatst. En na die aansluiting verloopt alles vanzelf.”

Jannes: “Bovendien hebben we een platform gecreëerd, zodat de klant zijn verbruik en de besparingen  zelf kan opvolgen. Hij hoeft zijn meterstanden niet meer in de tool van zijn energieleverancier in te  voeren om een overzicht te krijgen. Het platform geeft hem ook de mogelijkheid zijn voorkeur voor  groene energie of bepaalde energieleveranciers aan te geven.”

Vincent: “June vertrekt echt vanuit hetgeen de klant zoekt. Het is eenvoudig, transparant en persoonlijk.  We werken bijvoorbeeld ook met overzichtelijke diagrammen over het verbruik in plaats van het klassieke  overzicht op je energiefactuur.”

Zijn de huidige energieleveranciers en hun afrekeningen dan niet transparant?

Vincent: “Energieleveranciers worden door de wetgever verplicht om een massa informatie op hun afrekening weer te geven. Dat moet de transparantie vergroten, maar in werkelijkheid zien vele consumenten door de bomen het bos niet meer. We willen slim met de data omgaan en klanten een helder overzicht bieden.

We zijn daarnaast heel transparant rond onze besparingsgarantie. Aan klanten tonen we voor elke overstap hoeveel geld ze bespaard hebben. Zo wordt duidelijk hoe ze hun abonnement terugverdienen. Als dat toch niet het geval zou zijn, betalen we het verschil tussen het abonnement en de lagere besparingen zelfs terug.”

Georges: “Momenteel kunnen leveranciers ook niet meer transparantie bieden, omdat de distributienetbeheerder geen slimme meters gebruikt. We willen het gebruik van slimme meters van onderen uit aanmoedigen, door klanten te tonen hoeveel voordeel ze erbij hebben.”

Hebben slimme meterlezers nog andere voordelen?

Jannes: “Het inzicht in verbruikspatronen kan inderdaad op verschillende manieren ingezet worden. Op termijn zouden we bijvoorbeeld groepsaankopen van energie voor specifieke profielen kunnen organiseren. Een alleenstaande heeft namelijk een heel ander verbruiksprofiel dan een gezin. De traditionele groepsaankopen houden daar geen rekening mee.

Ook energieleveranciers zijn trouwens gebaat bij de slimme meters. Zij zullen energie efficiënter kunnen aankopen. We hopen natuurlijk dat het ook leidt tot lagere prijzen voor de klanten. Verder zullen ze beter kunnen inspelen op pieken in de vraag naar energie.”

Georges: “Idealiter worden de slimme meterlezers op termijn aangevuld met een meter voor de energie die je zelf opwekt. Dat zou lokale en hernieuwbare energie een enorme boost geven. Dat kan de energiemarkt ook wel gebruiken.”

Waarom willen jullie hernieuwbare energie promoten?

Georges: “Via June willen we de overgang naar een duurzame energiemarkt stimuleren. Iedereen weet dat fossiele brandstoffen niet meer oké zijn, maar de veranderingen verlopen traag.”

Vincent: “De top-downaanpak waarbij de overheid allerlei normen oplegt, werkt duidelijk niet. Het gaat veel te traag. We geloven dat een focus op de klant wel werkt. Als hij het voordeel van de veranderingen ziet, geraken we echt vooruit. Om die reden geloven we ook sterk in een peer-to-peermarkt, waarin iedereen energieleverancier kan worden. Je ziet het, June is nog maar het begin!”

We kijken al uit naar wat de toekomst brengt. In die toekomst is de consument duidelijk aan zet.

 

(Interview door Evi Geypen)

Vincent

Vincent

Co-founder June