Opmerkelijke fouten bij slimme meters ontdekt

Gera maart 30, 2017 digitale meter, De toekomst van energie, slimme meter 0 reacties

Afbeeldingsresultaat voor smart meter

Een studie uitgevoerd door de Universiteit van Twente (UT) in samenwerking met de Amsterdamse Universiteit van Toegepaste Wetenschappen (AUAS) toont aan dat sommige types van slimme meters consistent foute metingen doen die tot 582% hoger zijn dan het echte energieverbruik.

De Nederlandse overheid wil in 2020 in elk huishouden slimme meters, maar ook in België is er sprake van verplichte slimme meters vanaf 2019. In Nederland worden nu al massaal traditionele meterlezers omgewisseld voor de nieuwe elektronische varianten.


Onjuist verbruik

Er zijn al langer geruchten dat de slimme meter extreem hogere metingen doet. Dit motiveerde professor Leferink om de slimme meters te onderzoeken. Samen met collega’s Cees Keyer en Anton Melentjev van AUAS heeft hij negen verschillende elektronische meters getest in deze studie. Deze meters zijn tussen 2004 en 2014 geproduceerd. In de experimenten (die volledig reproduceerbaar waren) gaven vijf van de negen meters een hoger verbruik aan dan het echte stroomverbruik. Dit was in sommige gevallen tot 582% hoger, maar omgekeerd gaven twee meters zelfs 30% minder verbruik aan. De grootste onjuistheden kwamen aan het licht bij een test met dimmers gecombineerd met spaarlampen en LED-lampen.

Wat is de oorzaak?

De valse metingen liggen aan het ontwerp van de energiemeters in combinatie met het toenemend gebruik van moderne schakeltoestellen. Het stroomverbruik is hierdoor geen perfecte curve, maar vertoont een onregelmatig patroon. Hier ligt het probleem, omdat de makers van moderne energiemeters geen rekeningen hebben gehouden met dit soort schakeltoestellen. Frank Leferink (Professor van Elektromagnetische Compatibiliteit aan de UT) wijst erop dat de geteste energiemeters voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat deze eisen geen rekening hebben gehouden met de moderne schakeltoestellen.

Wat kunnen consumenten doen?

Consumenten die hun slimme meter niet vertrouwen kunnen terecht bij een goedgekeurd inspectiebedrijf, maar als deze inspectie aantoont dat de meter correct functioneert dan zijn de verbonden kosten voor de consument. Deze gestandaardiseerde test houdt echter geen rekening met toestellen die een onregelmatig stroomverbruik hebben. Met als gevolg dat de onderzoekers vinden dat deze werkwijze ongeschikt is voor het detecteren van valse meterstanden. Mensen die twijfelen aan hun metingen wordt aangeraden om contact op te nemen met hun leverancier, zodat het doorgegeven kan worden aan de elektriciteitsnetwerk beheerder.

De optie om je meter te laten testen schijnt dus inaccuraat te zijn, maar wat kun je dan nog wel als consument doen? Uiteindelijk blijkt het vervangen van de inaccurate meter met een meter die wel een onregelmatig verbruik kan detecteren de enige manier om het probleem op te lossen. Het zal van noodzaak zijn om de meters te vervangen, omdat het probleem  te maken heeft met een fysiek component in plaats van een softwareprobleem.

Als het vervangen echt de enige optie is dan heeft dit een grote impact op de consumenten, leveranciers en overheidsinstanties die op grote schaal hebben gezorgd voor de plaatsing van de slimme meter. Doordat Nederland nu kritisch moet gaan kijken naar de geplaatste en geplande slimme meters, is het is niet gek om te denken dat zowel België als de rest van de wereld met dezelfde problemen kan komen te zitten.

Meer duidelijkheid over de voor- en nadelen van de slimme meters kun je hier lezen.


 

bron, bron

 

Gera

Gera