Duurzame energie: welke soorten zijn er eigenlijk?

clouds, desktop backgrounds, environment

Wat is duurzame energie?

Om te beginnen, wat is duurzame energie? Dit is energie waarover we een onbeperkte beschikking hebben.
Door gebruik hiervan mogen het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet benadeeld worden.

Is duurzame/groene energie hetzelfde als hernieuwbare energie?

Sommigen gebruiken het als synoniemen, maar anderen maken een duidelijk onderscheid. Een hernieuwbare energiebron moet voor onbeperkte tijd beschikbaar zijn en een duurzame/groene bron moet daarnaast ook nog weinig milieuschade veroorzaken. De Engelse term low carbon energy (CO2-arme energie) wordt gebruikt voor energiebronnen  die over het algemeen niet worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales of kernenergie.

Verschillende soorten

Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam, omdat ze gebruik maken van grondstoffen die op kunnen raken. Uiteindelijk zal het te duur worden of te schadelijk voor het milieu. Hier tegenover staan duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie die constant aangevuld kunnen worden omdat ze niet opraken.

  • De meeste duurzame energie komt direct of indirect van de zon. Zonne-energie kan voor heel veel gebruikt worden: het verwarmen en verlichten van woningen en andere gebouwen, elektriciteit opwekken, warm water, zonnekoeling, etc.
  • Indirect zorgt de zon ook voor windenergie, omdat wind wordt aangedreven door de hitte van de zon en deze energie wordt opgevangen met windmolens. Vervolgens zorgen de wind en de hitte van de zon ervoor dat water zal verdampen. De energie hiervan kan opgevangen worden d.m.v. waterkracht wanneer deze waterdamp in sneeuw of regen verandert en bergafwaarts in rivieren of beken stroomt.
  • Samen met regen en sneeuw zorgt zonlicht voor de groei van planten. De organische stoffen waaruit die planten zijn opgebouwd heet biomassa. Biomassa kan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit, transport brandstoffen of chemicaliën. Wanneer je biomassa voor één van deze doeleinden gebruikt heet het bio-energie.
  • Waterstof kan in veel organische samenstellingen worden gevonden, niet alleen in water. Het is het meest voorkomende element op aarde. Van nature komt het nooit voor in gasvorm, maar het is altijd gecombineerd met andere elementen. Een voorbeeld hiervan is waterstof in combinatie met zuurstof voor de vorming van water. Eenmaal gescheiden van andere elementen kan waterstof worden verbrand als een brandstof of worden omgezet in elektriciteit.
  • Niet alle duurzame energiebronnen komen van de zon. Geothermische energie komt van de interne hitte van de aarde en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, waaronder de productie van elektrische energie en het verwarmen en koelen van gebouwen.
  • De energie vanuit de getijde van de oceaan komt door de zwaartekracht van de maan en de zon op de aarde. In feite komt de energie van de oceaan uit een aantal bronnen. Naast getijdenenergie is er de energie van de golven die is aangestuurd door zowel de getijden als de wind.
  • De zon verwarmt het oppervlakte van de oceaan meer dan de zeebodem, wat voor een temperatuurverschil zorgt. Dat temperatuurverschil kan ook weer gebruikt worden als een energiebron en al de verschillende vormen van energie uit de oceaan kunnen gebruikt worden voor elektriciteitsproductie.

White Birds Flying during Daytime

Duurzame energie in België

Net zoals in de rest van Europa kent ook België een enorme groei op vlak van duurzame energie. Uit een studie van VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD blijkt dat het haalbaar is om tegen 2050 naar 100% duurzame energie te gaan in België.

In 2009 heeft België geëngageerd om tegen 2020 13% duurzame energiebronnen te hebben, maar pas in 2015 is hier daadwerkelijk een akkoord over gekomen. In 2014 was van de duurzame energiebronnen windenergie de meest gebruikte, daarna zon en vaste biomassa.

Meer informatie over de studie van VITO vind je hier.


Wil je graag weten of alle groene energie even groen is? Lees hier het artikel van Vincent.

 

bronbron, bron
Gera

Gera