Vijftig tinten groene energie

Vincent maart 15, 2021 groene stroom, De toekomst van energie, groene energie 2 reacties

Hoe groen is de groene energie die jij verbruikt? Die vraag laat zich niet makkelijk beantwoorden en nodigt uit tot discussies. Is de keuze voor een groenestroomcontract dan een maat voor niets? Nee, ze beïnvloedt wel degelijk de energiemarkt, maar hou rekening met de volgende kanttekeningen.

Komt de groene elektriciteit van je leverancier tot jouw stopcontact?

 

Je leverancier produceert groene elektriciteit in een waterkrachtcentrale in Noorwegen. Maar geraakt die energie ook tot het stopcontact in je huis? Wel, dat kan niet en gebeurt nooit. Ook al heb je gekozen voor een 100% groen elektriciteitscontract, de elektriciteit die je thuis verbruikt, zal niet noodzakelijk 100% groen zijn.

Bedriegt je energieleverancier je dan als hij je een groen energiecontract verkocht heeft? Het antwoord is kordaat en duidelijk: nee, dat doet hij niet. De totale energiemix op het Belgische netwerk is namelijk voor alle klanten gelijk, ongeacht hun type contract. Alle producenten (zowel groene als grijze) zetten hun elektriciteit samen op hetzelfde netwerk. Ze verspreidt zich gelijkwaardig en komt zo tot bij jouw stopcontact.

Als je voor een groen energiecontract kiest, moet jouw energieleverancier er wel voor zorgen dat de stroom die jij verbruikt, ook daadwerkelijk groen wordt geproduceerd en op het netwerk wordt gezet. Met andere woorden: door te kiezen voor groene stroom heb je wel degelijk een positieve impact op het milieu en de toekomst. Je bent alleen niet zeker dat je die stroom zelf zal verbruiken.

De grote verandering in de energiemarkt vindt plaats als iedereen voor groene stroom zou kiezen. Dan moeten energieleveranciers wel volledig op een groene productie overschakelen.

 

Is alle groene energie even groen?

 

Een ander punt voor discussie is de ‘groenheid’ van groene stroom. In België kan een energieleverancier groene stroom op twee manieren aanbieden:

  • Hij produceert de stroom zelf op eigen productiesites in België en verkoopt ze aan zijn klanten;
  • Hij koopt “certificaten van garanties van oorsprong” in België of Europa. Zo’n certificaat bewijst dat er voor 1 MWh aan groene stroom is geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Vooral rond de groenestroomcertificaten bestaat veel discussie. Zo wordt de precieze werking van het systeem en het nut ervan al eens in vraag gesteld.

Meer fundamenteel worden ook vragen gesteld bij de ‘groenheid’ van de hernieuwbare energiebronnen. Een biomassacentrale is bijvoorbeeld een hernieuwbare energiebron, maar hoe groen is die nog als ze houtpellets verbrandt die met grote containerschepen overkomen uit Canada? Hetzelfde geldt voor zonnepanelen: wat als ze worden geproduceerd in Chinese fabrieken die op steenkool draaien?

Groen is dus beschikbaar in allerlei tinten. Wil je weten hoe groen jouw leverancier is, dan zal je zijn investerings- en aankoopbeleid moeten checken. Sommige leveranciers zijn daar heel open in, anderen weer wat minder. Die transparantie kan daarom een belangrijk selectiecriterium zijn om jouw juiste leverancier te vinden. Een mooi overzicht, opgesteld door Greenpeace, vind je hier.

 

Is elke energieleverancier met groenestroomcontracten ook écht groen?

 

Nee! Het groenestroomaanbod van je energieleverancier garandeert niet dat hij een groen investeringsbeleid hanteert.

Nadat de energieleverancier heffingen, de kosten voor garanties van oorsprong en/of de productie en het transport heeft betaald, houdt hij nog een deel van jouw factuurbedrag over. Hij kan dat investeren in fossiele energie (zoals steenkool- of gascentrales) of in hernieuwbare energie (zoals wind of zon). En wie is dan groener:

  • een leverancier die enkel in groene energie investeert en 50 windmolens bouwt,
  • of een leverancier die in groen en fossiele energie investeert, maar meer dan 100 windmolens bouwt?

Jouw aandeel in de energietransitie

 

Stof tot nadenken dus. Onthou vooral dat jouw keuze voor groene energie wel degelijk een impact heeft. Jouw elektriciteit wordt dan ergens in België of Europa uit hernieuwbare energiebronnen gewonnen! De grote energietransitie, die komt eraan als we iedereen groen krijgen.

 

 

Over June

 

June bouwt digitale energiediensten om je te helpen te besparen op energie. Zo helpen we reeds 10,000-en klanten om te besparen op hun energiefactuur door automatisch te wisselen van energieleverancier. We helpen ook reeds duizenden klanten om hun digitale meter slim te maken en meer inzicht en controle te krijgen over hun energieverbruik. Op die manier werken we samen met onze gebruikers aan een toekomst met groenere én goedkopere energie. Zo spaar je niet alleen je portemonnee maar ook het milieu.

Vincent

Vincent

Co-founder June