Mei 2017 - interview deel 1, wat June uniek maakt en de milieu-impact van energiebronnen

Om June en hun visie op de energiesector beter te leren kennen heb ik een tweedelig interview afgelegd met Vincent De Dobbeleer (CEO June Energy). In deel 1 bespreken we onder andere wat June uniek maakt, hoe het zit met de milieu-impact van energiebronnen en zonnepanelen. Deel 2 zal gaan over bewustwording in de energiesector, bespaartips en gedragsverandering vs omgeving veranderen. 


Hi Vincent! Vertel eens, wie ben je?

“Ik ben Vincent. Ik ben net 38 jaar geworden en ik heb twee kindjes van 3 en 4 jaar oud, binnenkort 3 en 5 jaar. Ik heb altijd in de energiesector gewerkt, bijna 15 jaar ondertussen. Sinds twee jaar heb ik een eigen bedrijf gestart omdat ik vond dat er te veel zaken in de energiesector gebeuren waar niet vooral de klant voorop wordt gesteld. Ik vind dat dat anders moet.”

Er is veel opkomende concurrentie, er komen steeds meer nieuwe technologieën op de markt. Hoe zorgt June ervoor dat ze uniek is en blijft?

“Er komt veel op de markt, maar als je kijkt naar het deel energieleveranciers dan wordt er naar mijn mening heel veel gesproken over innovatie, maar wordt er maar bij een beperkt aantal leveranciers écht aan innovatie gedaan. Puur op innovatief vlak is er van die hoek voorlopig minder concurrentie. Daarnaast zie je inderdaad heel veel initiatieven, technologieën en innovaties als het gaat over energie. Bij een tal van bedrijven zijn dit goede innovaties, maar waar dat het in hun mening dikwijls aan ontbreekt is dat ze vooral vertrekken vanuit de technologie en de innovatie, maar dan pas in de tweede instantie op zoek gaan naar de voordelen van de klant.
Het verschil tussen ons en de andere bedrijven is dat wij in de eerste instantie vertrekken vanuit de behoeften en belangen van de klant en kijken hoe we technologie en innovatie kunnen inzetten om die beter te beantwoorden dan dat vandaag gedaan wordt.”

“Met de kennis over welke innovaties, technologieën en mogelijkheden er vandaag bestaan, proberen we zo goed mogelijk onze klanten te bedienen. Hier zijn we toch wel verschillend in ten opzichte van andere bedrijven. Er zijn ook energiebedrijven die wel de klant voorop stellen, maar dan in mindere mate gebruik maken van de mogelijkheden op vlak van technologie.”

Is er een energiebron die het beste is voor het milieu?

“Dat is heel moeilijk. Op zich is er wel een energiebron met geen milieu-impact, maar op de vraag of er een energieproductie methode is die geen impact heeft op het milieu? Dan is het antwoord nee. Zonnepanelen zijn een zeer milieuvriendelijke bron van energie. De zon schijnt en daar moet niemand iets voor doen, dit heeft dus echt een neutrale impact op het milieu. Natuurlijk is het wel zo dat zonnepanelen geproduceerd en geïnstalleerd moeten worden, dus per definitie hebben die ook wel iets van een milieu-impact. Welke energiebron dan meer of minder milieuvriendelijk is, kun je dan moeilijk zeggen.”

“Neem het verschil tussen een zonnepaneel dat geproduceerd is door middel van energie. Als je koolstof centrales gebruikt om dat zonnepaneel te maken dan heeft dat veel negatieve milieu-impact. Als je dan hetzelfde zonnepaneel maakt bijvoorbeeld uit energie die voortkomt uit zonne-energie dan heeft dat zonnepaneel, hoewel het twee dezelfde panelen zijn, veel minder milieu-impact. Alleen dit voorbeeld al geeft een groot verschil.”

“Als ik morgen zonnepanelen op mijn huis zou leggen en ik koop panelen die bijvoorbeeld geproduceerd zijn in China in plaats van zonnepanelen die geproduceerd zijn in Duitsland. Dan heeft het zonnepaneel door het transport dat het zonnepaneel naar België moet brengen sowieso veel meer milieu-impact dan hetzelfde zonnepaneel dat van Duitsland naar België moet komen. Dit zijn natuurlijk allemaal zaken die ook milieu-impact hebben en die eigenlijk meegenomen zouden moeten worden in de evaluatie over welke technologieën meer of minder goed zijn voor het milieu.”

“Over het algemeen is het natuurlijk zo dat zonnepanelen en windmolens minder impact op lange termijn hebben dan een koolstof centrale. Eens het zonnepaneel geproduceerd en op het dak geïnstalleerd is dan heeft het nog nul milieu-impact. Een koolstof centrale of een gascentrale blijven natuurlijk continue koolstof of gas nodig hebben die continu ontgint moet worden. De enige manier om echt geen impact te hebben op het milieu is door gewoon geen energie verbruiken, maar dat is natuurlijk niet realistisch. Dus het is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Een voorbeeld waarbij het nog complexer kan worden zijn biomassacentrales. Afhankelijk van welk soort biomassa er gebruikt wordt in die centrale, kan dat veel meer of veel minder impact hebben op het milieu. Bijvoorbeeld: een biomassacentrale die gestookt wordt met houtpellets die verwerkt worden in Canada en naar België worden gebracht. Dit heeft veel meer milieu-impact. Anderzijds kan diezelfde biomassacentrale aangestuurd worden met houtafval van een houtzagerij die 5 km verder staat, dat is een veel groenere/duurzamere manier om die energie te produceren.”

“Het is helemaal geen zwart-witverhaal. Wat het in het verleden misschien wel wat meer was en misschien vandaag soms nog. Het is niet zo dat zonne-energie nul impact heeft en koolstof geproduceerde elektriciteit veel impact heeft. Het heeft veel meer impact, maar het is niet zo straightforward. Als je moet kiezen tussen zonne-energie, windenergie, blauwe energie, biomassa-energie, geothermie ... Welke heeft dan het minste impact op het milieu? Dit is moeilijk te zeggen. Ze hebben allemaal in één of andere vorm nog altijd impact op het milieu, omdat het gemaakt en geproduceerd moet worden. Op de dag dat we 100% op hernieuwbare energie zullen draaien in de wereld, dan zal het zo zijn dat een zonnepaneel dat nieuw geproduceerd wordt per definitie door zonne-energie, windenergie of andere energie geproduceerd wordt, dus milieuneutraal. Als we dan nog eens zover zijn dat we elektrisch vervoer hebben, dan wordt het feit dat het dan van China of ergens anders komt minder van belang. Wanneer het dan op een boot getransporteerd wordt die door elektriciteit opgeladen is (op groene energie), dan is de cirkel rond.”

“In de overgangsfase blijft het natuurlijk wat moeilijk in te schatten. Het feit is dat de tegenstanders van hernieuwbare energie, voor zover dat die er nog zijn, altijd zullen zeggen: “Ja, maar een zonnepaneel of een windmolen moet ook geproduceerd worden en dat heeft dan ook milieu-impact.” Ja, dat is waar, maar elk zonnepaneel en elke windmolen die erbij komt is wel een stapje dichter naar alles dat uit hernieuwbaar komt.”

Terugkomend op de zonnepanelen: je beschreef dat er een verschil zat in milieu-impact afhankelijk van waar het getransporteerd moest worden. Bestaan hier bepaalde labels voor om te zien welke dan het beste is voor het milieu?

“Voor zover ik weet is dat er niet. Ik ken de zonne-energiesector redelijk, maar niet in detail om te weten of het bestaat. Ik heb het nog nooit gezien. Ik vermoed van niet, want het is zo complex om in te schatten en te evalueren. Het is heel subjectief. Je kunt jezelf de vraag stellen hoe dat zonnepaneel naar België gebracht moet worden vanuit China. Stel dat het een boot is vol zonnepanelen die toch al naar België zou varen, in hoeverre heeft dat dan milieu-impact? Zo kun je bezig blijven. Dit is ook wat voor- en tegenstanders van duurzame energie gebruiken, dat het moeilijk objectief vast te leggen is.”

Hoe zit het dan met het energielabel van apparaten? Nemen ze de milieu-impact van het transport dan ook als een criterium om de klasse te bepalen?

“Ik denk het niet, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk dat de energielabels van toestellen puur gebaseerd zijn op het verbruik van het toestel. Terecht punt, want als het niet meegenomen wordt: die zelfde frigo komt van China of van Duitsland. Dit maakt natuurlijk wel een verschil, maar ik vermoed dat dit niet wordt meegenomen.”

 

Gera

Gera